გაცვლა-დაბრუნების წესები

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, რომელიც ძალაში შევიდა 2022 წლის 1 ივნისს, ნებისმიერი შესყიდვის დაბრუნება შეგიძლიათ მიღებიდან 14 დღის ვადაში.


კომპანიას უფლება აქვს არ მიიღოს დაბრუნებული პროდუქცია/საქონელი, თუ ვადა გადაცილებულია 14 კალენდარული დღის განმავლობაში.

პროდუქციის/საქონელის დაბრუნება ან გაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ ფიზიკურ მაღაზიაში

1. პროდუქტის დაბრუნება/გაცვლა შესაძლებელია წინამდებარე წესების შესაბამისად, თუ:

• მიღებული პროდუქცია/საქონელი განსხვავდება ვებ-გვერდზე განთავსებული/აღწერილი შეძენილი პროდუქტებისგან

• პროდუქცია/საქონელი დაზიანდა მიტანის დროს

• პროდუქტს/საქონელს აქვს წარმოების ხარვეზი


კომპანია იურიდიულად ვალდებულია აუნაზღაუროს მომხმარებელს დაბრუნებული ნივთის საფასური მიღებიდან 14 დღის განმავლობაში.
თუ პროდუქტი არ მუშაობს კარგად, თქვენ უნდა მიხვიდეთ ჩვენს ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში (2 ავტორიზებული სერვის ცენტრი თბილისში) და მიიღოთ უფასო სერვისი ან მიიღოთ დასკვნა შეუკეთებლობის შესახებ და ჩვენ დაგიბრუნებთ ან გავცვლით ნივთს ავტორიზებული სერვის ცენტრიდან დამტკიცების შემდეგ.

2. მიღებული პროდუქცია/საქონელი ვერ დაბრუნდება/შეიცვლება, თუ:
• გასულია პროდუქციის/საქონლის მიღების მომენტიდან 14 (თოთხმეტი) კალენდარული დღის ვადა;
• პროდუქტები/საქონელი გამოიყენეს, დაზიანდა, განადგურდა ან სხვაგვარად დაკარგა მისი ნორმალური დანიშნულებისამებრ გამოყენების შესაძლებლობა;
• მომხმარებლის მიერ დაირღვა პროდუქტის ჰერმეტული შეფუთვა ან/და პროდუქტის დაბრუნება შეუძლებელია ჯანმრთელობის ან ჰიგიენური ნორმების დაცვის გამო;.
• პროდუქტები/საქონელი წარდგენილია თავდაპირველი პაკეტის, დამხმარე დოკუმენტების, აქსესუარებისა და სახელმძღვანელოების გარეშე.
• გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ელექტრო ჯაგრისები, ირიგატორები, ეპილატორები და მამაკაცის ელექტრო საპარსი გათავისუფლებულია ჩვენი დაბრუნების პოლიტიკისგან ჯანმრთელობის, ჰიგიენის ნორმებისა და წესების გამო.
• ფასდაკლებული საქონელი არ ექვემდებარება დაბრუნება.

• თუ შემცვლელი პროდუქტის ფასი სასურველ პროდუქტზე მაღალია, სხვაობის თანხა დაბრუნდება თქვენს ანგარიშზე
• უფრო მაღალი ფასის პროდუქტში გაცვლის შემთხვევაში, დამატებითი ღირებულება უნდა დაფაროს მყიდველმა.

მოგვწერეთ
product:
qty: ერთეული
ფასი:
installment-modal__title
cartEmpty
პროდუქტის შედარება
სია ცარიელია
მიწოდება
კალათა
cartEmpty